Ceny

Cena klobásové kytice se pohybuje v rozmezí 500-800 Kč, v závislosti na množství a druhu použitých surovin.

V případě individuálních požadavků se cena stanoví dohodou. Doporučuji objednávat kytici minimálně 2 dny dopředu.